Politika privatnosti natjecanja “Znanstvenik u meni!” i pripadajućih web stranica

I. Općenito o Politici privatnosti

 1. Ovom Politikom privatnosti uređen je odnos između organizatora natjecanja, tvrtke EDUCATEAM d.o.o. (u daljnjem tekstu, “Educateam” ili “tvrtka Educateam”) i posjetitelja web stranice natjecanja “Znanstvenik u meni!” te natjecatelja samoga natjecanja. Primjenjiva je u svakom kontekstu koji se odnosi na natjecanje “Znanstvenik u meni!”. Komunikacija na servisima koji nisu pod potpunom kontrolom tvrtke Educateam (poput e-maila i Facebooka) podliježe uvjetima korištenja tih usluga i postoji mogućnost da se ova Politika privatnosti neće moći u potpunosti primijeniti u tim slučajevima.
 2. Ova Politika privatnosti nadjačava Politiku privatnosti tvrtke Educateam i jedina je nadležna u vezi s podacima koji se tiču natjecanja “Znanstvenik u meni!”
 3. Ova politika privatnosti nastoji ukazati na to koje Educateam podatke prikuplja i kako s njima postupa na razumljiv način, a u slučaju nejasnoća slobodno se obratite organizatorima natjecanja ili službenici za zaštitu podataka. Kontaktni podaci navedeni su na kraju ove Politike privatnosti.
 4. Educateam zadržava pravo izmjene ove Politike privatnosti. O svim izmjenama korisnici će dobiti pravovremenu obavijest, bilo putem same web stranice, elektroničke pošte, telefona, telefaksa, fizičke pošte ili nekog drugog sredstva komunikacije, posrednog ili neposrednog, prije ili prilikom stupanja izmjena na snagu, ovisno o vrsti izmjene. Za sve velike i bitne izmjene sadržaja, obavijesti će biti poslane minimalno tjedan dana prije no što izmjene stupe na snagu.

II. O podacima koje Educateam prikuplja

 1.  Prilikom direktnog kontaktiranja Educateama (što uključuje i kontaktiranje Educateama na webu, Facebooku i drugim web stranicama, uključujući stranice koje i jesu i nisu u vlasništvu Educateama), Educateam će bilježiti samo podatke koje korisnik unese i koristiti i obrađivati isključivo u korisnikovu najboljem interesu te isključivo u svrhu u koju korisnik očekuje da se oni koriste.
 2. Prilikom posjećivanja Educateamovih web stranica, Educateam i infrastrukturni partneri mogu voditi zapisnike o pristupu koji sadržavaju:
  1. IP adresu posjetitelja
  2. URL pristupa
  3. Vrijeme pristupa
  4. Druge neosjetljive podatke o pristupu, poput vrste HTTP zahtjeva i slično
 3. Podaci iz članka II/2 prikupljaju se isključivo u svrhe zaštite integriteta platformi, osiguravanja njihove dostupnosti u slučaju zlonamjernih napada i pravnih potraživanja u slučaju napada na platformu ili intelektualno vlasništvo te se ne obrađuju i ne pohranjuju u druge svrhe.
 4. Prilikom email komunikacije, Educateam i infrastrukturni partneri mogu bilježiti podatke o prijenosu poruke poput njenih zaglavlja te IP adrese poslužitelja koji ju je dostavio. Ti metapodaci čuvaju se dok god se čuva i sama poruka.
 5. Koristimo kolačiće isključivo u svrhu osiguravanja funkcionalne web stranice, a ne za analitiku. Iz tog razloga, nismo obavezni tražiti pristanak – budite sigurni da se ne koriste za profiliranje i slične oglašivačke prakse.
 6. Prilikom prijave na natjecanje, Educateam prikuplja:
  1. osobne i kontaktne podatke standardne osjetljivosti natjecatelja i mentora
  2. privolu roditelja natjecatelja
  3. informacije o prijavljenom radu

III. Kako Educateam postupa s podacima

 1. Educateam dijeli korisničke podatke s:
  1. Infrastrukturnim partnerima, kako bi oni mogli pružati Educateamu usluge (ti infrastrukturni partneri također mogu – u potrebe osiguravanja svoje infrastrukture – samostalno prikupljati opisane podatke)
   1. Google, Inc. sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrtka-kćer Alphabet Inc., također sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama – naš pružatelj usluga elektroničke pošte (Gmail u sklopu G Suite), pohrane podataka (Google Drive u sklopu G Suite) i drugih internih alata (također sadržanih u paketu G Suite)
   2. Digital Ocean, LLC sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama – naš pružatelj usluga VPS hostinga, uz napomenu da se podaci na VPS poslužiteljima pohranjuju unutar EU
   3. CloudFlare, Inc. sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama – naš pružatelj usluga DNS hostinga, CDN-a i zaštite od zlonamjernih napada
   4. AWS EMEA SARL, u vlasništvu tvrtke Amazon, sa sjedištem u Luksemburgu – naš pružatelj usluga pohrane za videozapise natjecanja i datoteke vezane uz prijavnice (poput roditeljskih suglasnosti), uz napomenu da se podaci na S3 usluzi pohranjuju unutar EU (u regiji eu-central-1 – Frankfurt)
  2. Članovima žirija
  3. Članovima organizacije natjecanja
 2. Svi partneri (obrađivači podataka, “data processors”) s kojima Educateam dijeli podatke detaljno su provjereni kako bi Educateam osigurao što veći stupanj zaštite podataka korisnika.
  1. Naši infrastrukturni partneri koriste kvalitetne softverske i hardverske mjere sigurnosti, koje uključuju, ali nisu ograničene na enkripciju, biometrijske provjere prilikom ulaska u podatkovne centre i tajne lokacije pohrane podataka. Budući da se oni nalaze izvan EU te pohranjuju podatke na lokacijama koje mogu biti i unutar i izvan Europske unije, bitno je da naglasimo kako su oni u skladu s EU-US Privacy Shield programom za zaštitu podataka prilikom izvoza izvan EU te da smo s njima potpisali DPA (Data Processing Addendum, anekse ugovora koji govore o načinima obrade podataka) te, u slučaju Googlea, dodatne “Standardne ugovorne klauzule” namijenjene izvoznicima podataka u svrhu osiguravanja dodatnih mjera zaštite privatnosti.
  2. Članovi žirija i članovi organizacije natjecanja obvezni su čuvati u tajnosti podatke o natjecateljima.
 3. Educateam može javno objaviti podatke o natjecateljima (dakako, bez objavljivanja kontaktnih podataka: objavljuje se ime i prezime, škola, razred i mentor) te njihove radove uz privolu koja se prilaže zajedno uz prijavu, kao i snimku njihova nastupa u završnici finala.

IV. Vaša prava, naše obaveze

1. Educateam Vaše podatke drži samo dok su nužni za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni nakon čega ih nepovratno briše.

2.     Ako svrha u koju su Vaši podaci prikupljeni ne nadjačava Vaš interes (primjerice, ako se ne radi o prikupljaju podataka u svrhe kompatibilnosti sa zakonom), imate pravo zatražiti brisanje Vaših podataka, što ćemo rado učiniti. Kako biste obrisali svoje podatke, dostavite nam na neki od kontakt podataka na kraju dokumenta:

a.     Svoje ime, prezime i OIB

b.     Presliku osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta koji se može koristiti za dokazivanje identiteta

c.     Podatke ili kategorija podataka koje želite obrisane (što može biti definirano kao svi podaci koje Educateam ima prikupljene)

3.     U svakom trenutku imate pravo na pristup podacima (kao i pravo na prenosivost) koje Educateam ima pohranjene o Vama. Kako biste iskoristili navedena prava, dostavite nam na neki od kontakt podataka na kraju dokumenta:

a.     Svoje ime, prezime i OIB

b.     Presliku osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta koji se može koristiti za dokazivanje identiteta

c.     Podatke ili kategorija podataka koje želite prikupljene (što može biti definirano kao svi podaci koje Educateam ima prikupljene)

4.     U svakom trenutku imate pravo na ograničenje obrade podataka koje Educateam ima pohranjene o Vama. Kako biste ga iskoristili, dostavite nam na neki od kontakt podataka na kraju dokumenta:

a.     Svoje ime, prezime i OIB

b.     Presliku osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta koji se može koristiti za dokazivanje identiteta

5.     U svakom trenutku imate pravo na ispravak podataka o Vama. Kako biste ga iskoristili, dostavite nam na neki od kontakt podataka na kraju dokumenta:

a.     Svoje ime, prezime i OIB

b.     Presliku osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta koji se može koristiti za dokazivanje identiteta

c.     Podatke koje želite ispravite uključujući njihove i stare i nove vrijednosti

6.     Dužni ste – čim uočite neažurnost podataka koje Educateam ima o Vama – iskoristiti svoje pravo iz članka IV/5 u svrhu osiguravanja točnosti podataka.

7.     U slučaju iskorištavanja prava iz članaka IV/1 do IV/5, ako ne postoje pravne i tehničke prepreke, rok je 30 dana od slanja zahtjeva do ispunjenja te može biti produžen za dodatnih 28 dana u slučaju postojanja prepreka. U slučaju da pravne prepreke onemogućuju ispunjenje zahtjeva, odbijenica će biti dostavljena istim medijem kojim je Educateamu dostavljen zahtjev osim ako nije drugačije zatraženo.

V. Pitanja, prijedlozi i iskorištavanje prava. Završne napomene.

Službenica za zaštitu osobnih podataka:

Sanja Mjertan, mag. iur.

Kontakt adresa: Educateam d.o.o. (za SZP), Mašićeva 3a, 10 000 Zagreb

Kontakt email: [email protected]

Službenici za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti za sva pitanja i prijedloge u vezi ove Politike privatnosti kao i za iskorištavanje prava koje Vam ona (ili europsko ili nacionalno zakonodavstvo) pruža.

Rado ćemo odgovoriti i na pitanja koja se vežu uz tehničke načine zaštite osobnih podataka. Na ta pitanja može odgovoriti Službenica (V/1), ali slobodno kontaktirajte i naš informatički odjel na [email protected] ili našu korisničku podršku na [email protected] Isto tako, na pitanja vezana uz čuvanje podataka u vezi samog natjecanja, može Vam odgovoriti organizacija natjecanja.

Verzija Politike privatnosti: 1.0

Zadnja izmjena: 17. rujna 2018.